|  | 

Felietony

Problemy z ubezpieczeniami OC?

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w co niektórych sytuacjach firma ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu sumy spieniężonego zadośćuczynienia poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc broni nas przed wynagradzaniem za szkody, które wyrządziliśmy i trzeba o tym nie zapominać. Wypłacone rannemu naprawienie szkody z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, gdy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy specjalnie i wprawnie. Wtenczas także nie ma co liczyć na generali samochód zastępczy. Także w wypadku, kiedy prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków, korporacja ubezpieczeniowa ma prawo pragnąć zwrotu kwoty, którą spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sytuacją, kiedy będziemy musieli oddać finanse jest prowadzenie wehikułu bez uprawnień. To niemniej jednak zależy też, z jakiej przyczyny pomimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy pojazd. Jeśli taka jazda potrzebna była, bowiem staraliśmy się ocalić czyjeś życie, tężyznę fizyczną bądź też mienie, bądź kiedy ścigaliśmy osobę, jaka oczywiście popełniła przestępstwo, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego poszkodowanemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga dobre zgłoszenie szkody proama. Jeśli zostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania z polisy oc. Powinniśmy pamiętać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje zarówno szkody fizyczne jak i te na zdrowiu. I nie musimy jedynie jechać pojazdem, jaki uległ wypadkowi – wtenczas warto wypełnić generali zgłoszenie szkody. Oc obejmuje także szkody wyrządzone w czasie wsiadania oraz wysiadania z wehikułu, a też załadunku i rozładunku tego wehikułu. Musimy niemniej jednak pamiętać, że to na nas spoczywa obowiązek pokazania powstałych krzywd i ich wielkości.

https://anonserek.pl/filmy/alina-lopez-kocha-swoja-nowa-zabawke-ale-bardziej-kocha-kutasy

problemy-z-ubezpieczeniami-oc

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpisy:

  • Warto mieć ubezpieczenie OC

    Warto mieć ubezpieczenie OC

    Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że będąc pasażerem auta lub motoru oraz motoroweru, ma prawo się domagać od odszkodowania. Jeśli przypadek spowodowany był przez kierowcę innego wehikułu, to odszkodowanie, które nam przysługuje powinien wypłacić ubezpieczający tego wehikułu. Jednak nawet, gdy wypadek miał miejsce z winy pojazdu, którym my jeździliśmy, mamy prawo do odszkodowania

  • Ubezpieczenia OC – potrzebne dla każdego

    Ubezpieczenia OC – potrzebne dla każdego

    Każdy człowiek musi być ubezpieczony. Dziś na rynku jest nadzwyczaj wiele firm, które absorbują się ubezpieczeniami. Nie wszystkie są niemniej jednak godne ufności i można im powierzyć siebie czy też własny majątek. Bardzo legendarne, a adekwatnie obowiązkowe są ubezpieczenia OC oferujące generali samochód zastępczy, inaczej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ktokolwiek się zapewne zastanawia, co to może